Kategoriat: Ajankohtaista

Liisi Jokirannan opetuksesta oma referaattini

Mitä ystävyys on

Olin naistenpäivillä, jossa Liisi Jokiranta opetti ystävyydestä Francesco Alberonin( en ole varma, onko nimi kirjoitettu oikein)kirjan pohjalta. Itse
en ole lukenut vielä kyseistä kirjaa, mutta kirjoitan Liisin opetuksen pohjalta aiheesta. Luento oli hyvin mielenkiintoinen.
Snl 17:17
"Ystävä rakastaa ainiaan"
"Paljon ystäviä, vähän ystävyyttä" (Snl 18:24?)

Ystävyys syntyy kohtaamisesta

Tarvitaan siis todellista kohtaamista ystävyyden syntymiseen. Pitkä koulukaveruus, työkaveruus tms. ei johda välttämättä ystävyyteen. Se voi syntyä yhtäkkiä ihmisten välille, jotka ovat tunteneet jo kauan toisensa, tai sitten ventovieraiden välille.
se on sielujen sympatiaa!
peräkkäisten kohtaamisten tulos
onnistuneiden kohtaamisten sarja
Iloitsemme ystävän kohtaamisesta.
Ystävä on ihminen, jonka kanssa kuljemme palan matkaa.
Ystävät viihtyvät yhdessä, eivät ikävysty. Puolisokin voi olla ystävä, mutta ei välttämättä.
Ystävät seisovat ikään kuin samassa rintamassa, katsovat samaan suuntaan, ovat taistelutoverit.
Ystävyyden luonteesta

Ystävyys on samanarvoinen henkinen suhde, vrt. Joonatanin ja Daavidin ystävyys: kuninkaan poika ja palvelija.
kumpikaan ei ole ylä- tai alapuolella
ystävää ei voi tarvita jatkuvasti, ei voi/saa olla riippuvainen
herkkä tilanne: vallankäytön mahdollisuus, jos toisella kovin vaikeaa
ystävyyteen ei kuulu minkäänlainen vallankäyttö
Luuk 18. Nainen antoi yöllä ystävälleen leipää, kun tämä tuli pyytämään, sen tähden että tämä oli hänen ystävänsä. Ystävyyteen kuuluu sanaton sopimus: minä olen käytettävissä, jos tarvitset apuani.
ystävältä pyytäminen ei nöyryytä meitä
sanaton sopimus: pyytävälle annetaan, vrt. Luuk 18
ei voi olla yksipuolista ystävyyttä
Vallan tasapaino

Ystävä ymmärtää minua
jos ystävä ymmärtää väärin: ystävyys loppuu
aito kiinnostus toisesta: mitä sinulle kuuluu
ystävyys kunnioittaa toisen vapautta enemmän kuin mikään muu ihmissuhde
ystävyys ei ole sidottu, vaan on täysi vapaus
ystävyyteen kuuluu arvostus ja kunnioitus
korkea moraali ja koskemattomuus kuuluvat olennaisesti ystävyyteen
puolisolle tai perheenjäsenelle voi räjähtää, ystävälle ei!
ystävyys on sosiaalinen alue, jolla käytetään KORKEITA MORAALISÄÄNTÖJÄ:
ei loukkauksia, halpamaisuutta, parjausta
OLEMME YSTÄVÄN PUOLELLA TURVASSA!
ystävälle ei kerrota pahoja puheita mitä hänestä kuulee
ystävälle tehdään oikeutta
ystävä vetää meistä esiin parhaat puolet!
Ystävyyden kriisit

toinen tuntee epävarmuutta, kokee väärinymmärrystä
KRIISIN VOI LAUKAUSTA VAIN KOHTAAMINEN.
itsetutkistelu
oman ilkeyden tunnistaminen, kohtuuttomuus
vaikean tien kulkemista omassa henkilökohtaisessa elämässä, kun alamme selvitellä kriisiä, mutta se kannattaa! KRIISI PITÄÄ SELVITTÄÄ, ETTÄ YSTÄVYYS VOI JATKUA.
vaatii nöyrtymistä
ystävyys vaatii nopeaa selvittämistä
jos anteeksiantamus puuttuu, ystävyys loppuu tai särööntyy

Snl 17:19" Joka vaalii ystävyyttä"
kun luottamus katoaa, se ei korjaannu
Snl 27: 9, 10 " Ystävän rakkaus on kuin tuoksuva puu?"
" Älä hylkää ystävää, äläkä isäsi ystävää"
Luuk 21:16, 17 " ystävät luovuttavat teitä viranomaisille"
Ps 55:13,15 Ahitofel petti Daavidin ystävyyden
kun sairastuu tai tulee muu kriisi, kaikki se paha, mikä meissä on syystä että meissä asuu loppuun asti ns. vanha ihminen, vanha luonto (uudestisyntyneessä asuu lisäksi uusi luonto, Jeesuksen luonto), tulee esiin, ja se on kamalaa katseltavaa

YLHÄISIMMÄN YSTÄVYYDESSÄ
1. Ystävä tekee mitä toinen pyytää
joka rakastaa Jeesusta, noudattaa hänen sanaansa, ja sanan mukaan Isä, Jumala rakastaa tällaista ihmistä. Ja Jumala ja Jeesus tulee hänen tykönsä asumaan

Kristityn elämä on seurausta hänen uskostaan!
Voima on Golgatassa, ei lain tekojen täyttämisessä. Siinä ei ole mitään voimaa.
Joh 5:12
" Rakastakaa toisianne, kuten minä ole rakastanut teitä"
Jumala rakastaa minua Jeesuksen uhrissa Golgatalla. Hän näkee minut Jeesuksessa.
2. Ystävyys on avointa
- Jeesus tunnustaa ystävikseen meidät, ei häpeä meitä
3. Ystävät ovat toisilleen avoimia
"Olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken"
Pyhä Henki johtaa totuuteen, avaa Sanaa
pyydä uskossa, odottaen että Jeesus vastaa
kysy mitä Herra tahtoo, jos et tiedä
kuuntele vastausta
Suhteemme Jeesukseen näkyy suhteessamme Häneen!
Raamatun luku ja rukous ovat hengellisen elämämme lämpömittareita
4. Ystävät rakastavat toisiaan
- "pysykää minun rakkaudessani"
- "pitäkää käskyni, pysykää rakkaudessani"
- "että minun iloni olisi teissä"
Ilo ei voi olla täydellinen ilman Jumalan Sanaa ja Golgataa!

"KEHOTAN TEITÄ...PÄÄTTÄMÄÄN, ETTÄ OSOITATTE HÄNELLE RAKKAUTTA" 2Kor 2:8