Kategoriat: Ajankohtaista

Tuon esille näkökohtia, jotka tukevat raamatun lukemisen tärkeyttä. Ihmisen pelastumiseen ei vaikuta lukeeko hän raamattua vai ei. Pelastus on yksin armosta, Jeesuksen ansiota. Sikäli kuin olen pelastettu, minulle tulee kuitenkin halu ottaa selvää mitä Jumala rakkauskirjeessään eli Sanassaan puhuu minulle. Sillä Hän oikeasti puhuu Sanansa kautta, ihan kuin ihminen puhuu toiselle. Hänellä on henkilökohtaista asiaa juuri minun tilanteeseeni juuri nyt.

Jos ihminen opettelee jotain uutta, hän tarvitsee useita toistoja oppiakseen. Jos pitää poisoppia jokin jo opittu, toistoja tarvitaan moninkertainen määrä. Siis kun minä esim. olen oppinut käyttäytymään tietyllä lailla tietyssä tilanteessa, tarvitsen moninkertaisen määrän toistoja oppiakseni uuden mallin, kun havaitsen entisen raamatun vastaiseksi. Ellen lue raamattua, ei moni asia edes paljastu minulle vääräksi. Lukemalla Sanaa tulee totuus omasta käytöksestäni esille. Enhän hetkessä muutu, vaan vähitellen Sana tekee työtä. Joku lapsistani sanoi kerran, että kun lukee raamattua, ei voi valehdella. Sana pitää erossa synnistä, synti erossa Sanasta.

"Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä."
Room 12:2

Kuulin tutkitun, että ihmisen hermoradat "oppivat" tietyt kaavat. Jos ihminen haluaa muuttaa niitä, hänen täytyy oppia uusia, ja vahvistaa niitä entisten hermoratojen kustannuksella. Kuvitellaanpa, että olen vaikkapa 20v elämästäni oppinut reagoimaan tietyllä lailla esim. vihastuessani. Tarvitsen paljon aikaa ja kärsivällisyyttä, kun huomaan Sanan valossa, että toimin väärin suuttuessani. Tarvitsen vahvistusta Sanasta, että jaksan ja pystyn muuttamaan käytöstäni. Ilman Jumalan armoa se ei onnistu ollenkaan. Vanha reagointi tulee automaattisesti. Jos siis haluan poisoppia vanhan kaavan, tarvitaan paljon toistoja. Ilman Jumalan apua se on vaikeaa.

Joskus kuvittelin, että en kuuntele radiota, vaikka se on auki. Hetken päästä huomasin hyräileväni jotain tietämättä missä olin laulun kuullut. Vähitellen tajusin, että radiossahan soi tuollainen kappale. Siis alitajuntani ottaa vastaan, vaikka tietoisesti teen muuta. Alitajunta imuroi äänet ja kuvat tehokkaasti, ja itse kuvittelemme, etteivät ulkoiset asiat meihin vaikuta. Ei siis ole yhdentekevää, minkälaisille vaikutteille olemme alttiita, ainakaan jos haluamme pitää mielemme puhtaana.

"Asukoon Kristuksen sana runsaasti keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikessa viisaudessa psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisina Jumalalle sydämissänne." Kol 3:16

Kuvittelen mielessäni, kuinka me kuljemme päivämme läpi. Aistimme imevät äänet, puheet ja kuvat ympäriltämme. Kaupoissa, työpaikoilla ja kaduilla vaikuttaa tämän maailman henki. Jeesus sanoi: "En rukoile että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta." Joh 17:15.

Jeesuskin näkee hyväksi rukoilla omiensa puolesta, että nämä varjeltuisivat maailmassa tältä pahalta. Mitä voimme itse tehdä varjeltuaksemme?

"Pysykää siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni opetuksista, joita olette saaneet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iäisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa."
2 Tess 2:15-17

"He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat päivittäin kirjoituksia nähdäkseen, olivat asiat niin."
Apt 18-11.

"Hän (Jeesus) alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli sanottu kaikissa kirjoituksissa."
Luuk 24:27.

Jos opetuslapset tarvitsivat kuulla raamattua, emmekö mekin? Tarvitsemme opetusta, lukemista ja tutkimista. Jumala ei tarvitse sitä, että me luemme, mutta me tarvitsemme.

Vanhat kristityt sanovat, että kuten pärekori on täynnä vettä vain ollessaan upotettuna virtaan, samoin kristitty tarvitsee joka päivä Jumalan sanaa täyttyäkseen Pyhällä Hengellä. Kun on täyttynyt Pyhällä Hengellä, mitä se on muuta kuin että on täyttynyt Jumalan sanalla! Jumalan sana ja Jumalan Henki todistavat samaa.

"Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Olkoon teidän mielenne siihen mikä on ylhäällä, älköön siihen, mikä on maan päällä."
Kol 3:1,2

Meitä auttaa etsimisessämme Jumalan sanan oppiminen. Siellä missä on aarteemme, siellä on myös sydämemme!