Kategoriat: Muu kirjoitus

kansanlähetyksen Matkalla - ystäväkirjeessä 8/05

Paavali kertoo, millainen sikäläisten uskovien tilanne oli. Ikään kuin Jumala olisi laittanut nämä areenalle koko maailman töllisteltäviksi. Hän kertoo että heistä on tullut kuin mikäkin kaatopaikka, kaikkien hylkyjä. 1. Kor. 4. Monen uskovan kokemus on samanlainen nykyisinkin.

Pietari kehottaa tekemään kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi syystä, että emme koskaan lankea jos näin teemme. Hän jatkaa:" Näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ikuiseen valtakuntaan." 2 Piet 1. Pietarilla on se mieli, että hän jatkuvasti aikoo muistuttaa uskovia tästä sinänsä tutusta asiasta, sillä kristityt tarvitsevat jatkuvaa herättelyä, tänäänkin, kun Herramme tulo lähestyy.

Jos hellin mielessäni olevia katkeria ajatuksia ja ruokin vihaani, kivi lentää kädestäni huomaamattani. Olen sen kokenut. Jos itsetuntomme on huono, sylkeminen ja kivittäminen käy vielä helpommin.

Jossain vaiheessa hengellisellä rintamalla tuli kovasti ylilyöntejä sisäisen parantumisen suhteen. Ehkä siitä säikähtäneenä moni otti sen kannan, että Jumala kyllä parantaa kaikki vammat; ei pidä tutkia lainkaan itseään, rukoilla vain. Oma vankka kokemukseni on, että vain kohtaamalla saadut haavat niistä voi parantua. Shalom-sana, joka yleisesti käännetään rauhana, tarkoittaa kuulemma Saarnivaaran selityksen mukaan ensisijaisesti eheytymistä. Kun siis toivotamme lähimmäiselle "shalom", toivotamme eheytymistä. Kun eheydymme Jumalan avulla, emme loukkaa emmekä loukkaannu niin usein.

Meidät on kutsuttu puhumaan ystävällisesti ja kestämään häväistystä ja parjausta. Onko herjaa ja pilkkaa ollenkaan mahdollista kestää?

Ihmiselle se on mahdotonta. Ei tarvitse paljonkaan sylkeä roiskahtaa päällemme, kun alamme puolustautua. Heikkoudesta, sävyisyydestä tms. ei näy vilaustakaan. Jos Pyhä Henki kuitenkin saa ohjata meitä, Hän näyttää, että oma lihamme on erittäin hengissä, vaikka sen pitäisi olla ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Tämän tulisi nöyryyttää meitä ja viedä ristin juurelle. "Jos te elätte turmeltuneen luontonne mukaan, teidän on kuoltava. Jos te hengellä kuoletatte turmeltuneen luontonne teot, te saatte elää." Room. 8:13

Jos aiomme rakastaa lähimmäistä kuin itseämme, on aloitettava itsestä, että rakkautta riittäisi myös lähimmäiselle. Jumala antaa siihen meille edellytykset, koska Hän on ensin rakastanut meitä. Jota on rakastettu, voi rakastaa muita. Suostukaamme prosessiin, mitä paraneminen edellyttää. Jumalan rakkauden kokemus antaa uskalluksen kohdata vaikeita asioita ja eheytyä. Ja sitten rakastaa myös toisia Hänen rakkaudellaan.

Paula Hakkola, Vaasa