Kategoriat: Muu kirjoitus

Kirjoitus on julkaistu ennen 19.04.2005 eikä tarkkaa julkaisuajankohtaa ole tallennettu.

Jumalan lupauksista toiset tarkoittavat ajallisia, toiset iankaikkisia, jotkut molempia.

1 Tim 4:8 Ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vähään, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevan.

1 Moos 15:1,2 ...Abramille tuli tämä Herran sana: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri." Abram sanoi:" Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minähän lähden täältä lapsetoonam ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies, Elieser."

Snl 11:5,6, Nuhteettoman vanhurskaus tasoittaa hänen tiensä, mutta jumalaton sortuu vääryyteensä. Oikeamieliset vapahtaa heidän vanhurskautensa, mutta uskottomat vangitsee heidän oma himonsa.

Matt 10:40-43 Joka ottaa luokseen teidät, ottaa luokseen minut. Joka ottaa minut luokseen, ottaa luokseen Hänet joka on minut lähettänyt. Joka ottaa profeetan luokseen siksi, että hän on profeetta, saa profeetan palkan, joka ottaa vanhurskaan luokseen siksi, että hän on vanhurskas, saa vanhurskaan palkan. Kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä vähäisistä maljallisen raikasta vettä hänen juodakseen siksi, että hän on opetuslapsi, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.

Luuk 6:35 Rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää ja lainatkaa toivomatta saada takaisin. Silloin teidän palkkanne on oleva suuri ja teistä tulee Korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.

IANKAIKKISEN ELÄMÄN LUPAUKSIA

Jes 40:10 Herra, Herra tulee voimassaan, hänen käsivartensa vallitsee. Hänen palkkansa on hänen mukanaan, hänen työnsä ansio käy hänen edellään. (myös Jes 62:11)

Ilm 11:18 Kansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi aika on tullut. On tullut aika tuomita kuolleet sekä palkita palvelijoillesi profeetoille ja pyhille, sinun nimeäsi pelkääville, pienille ja suurille ja tuohta ne, jotka turmelevat maata.

Ilm 22:12 Minä tulen pian. Minulla on palkkani mukanani antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. (sekä Matt 5:12, ja 20:8; Luuk 6:23, )

1 Kor 3:8 Istuttaja ja kastelija ovat yhteistyössä. Kumpikin saa kuitenkin palkan oman työnsä mukaan.

JUMALAN LUPAUKSIIN LIITTYY EHTO

3 Moos 26:3 Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni ja pidätte ne.

5 Moos 19:8,9 Herran, sinun Jumalasi, laajentaa sinun aluettasi, kuten hän on vannonut isillesi, ja antaa sinulle kaiken sen maan minkä hän on isillesi sanonut antavansa. Jos sinä noudatat tarkoin kaikkia näitä käskyjä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan niin että alati rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, ja vaellat hänen teitään, lisää silloin vielä kolme kaupunkia näihin kolmeen,

1 Sam 2:30 Sen vuoksi Herra Israelin Jumala, sanoo: Minä olen tosin sanonut; Sinun sukusi ja isäsi suku saavat vaeltaa minun edessäni ainiaan. Mutta nyt Herra sanoo: Niin ei totisesti käy! Minä kunnioitan niitä, jotka kunnioittavat minua, mutta minua halpana pitävät tulevat halveksituiksi.

Hes 33 ...jos jumalaton kääntyy pois synnistään... tekee oikeaa ja vanhurskasta... hän totisesti saa elää. Hänen ei tarvitse kuolla.

Mark 16:16 Uskoon tullut ja kastettu on pelastuva, mutta epäuskoisena pysynyt tuomitaan kadotukseen.

(Joh 3:16 )

Joh 8:31 Jos te pysytte minun sanassani te olette todella minun opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.

Joh 15:7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen.

(Room 8:17; 11:22,23

Kol 1:23 Pysykää vain uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, minä olette kuulleet, ja jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla. Sen palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

2 Piet 1: 4,5 Hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pelastuisitte siitä turmeluksesta mikä maailmassa vallitsee himojen johdosta. Pyrkikää sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne hyveitä, hyveissä ymmärtäväisyyttä... jae 10 PYRKIKÄÄ SEN TÄHDEN VELJET, SITÄ ENEMMÄN TEKEMÄÄN KUTSUMISENNE JA VALITSEMISENNE LUJAKSI, JOS TE SEN TEETTE ET ETTE KOSKAAN LANKEA.!!!!!

JUMALAN LUPAUKSET OVAT NIIN JA AAMEN KRISTUKSESSA

2 Kor 1:20 Niin monta kuin näet on Jumalan lupausta, ne kaikki ovat hänessä "kyllä". Siksi mekin vastaamme hänen kauttaan Jumalan kunniaksi "aamen".