Kategoriat: Ajankohtaista

Kerroin jossain yhteydessä olleeni kurssilla jossa valmistimme nuken. Ensimmäisenä päivänä nukesta alkoi kehittyä paimen. Seuraavana päivänä mietin sille raamatullista nimeä. Mieleeni tuli, että se voisi olla Johannes. Kun nukke valmistui, tajusin että siitähän tuli Johannes Kastaja. Kuka oli Johannes Kastaja? Raamattu kertoo hänestä.

Malakian kirja, vanhan testamentin viimeinen kirja, viimeisissä jakeissaan, ennustaa Johanneksen tulosta: "Minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelättävä. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isiensä puoleen" Mal 4:5,6.

"Enkeli sanoi hänelle (Sakarjalle): `Älä pelkää, Sakarja. Sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan. Sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymästään.

Hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä äitinsä kohdusta asti. Hän kääntää Israelin lapsista monia Herran, heidän Jumalansa puoleen. Kulkien Herran edelläkävijänä Elijan hengessä ja voimassa hän kääntää isien sydämiä lasten puoleen ja tottelemattomia vanhurskasten mielenlaatuun, toimittaakseen näin Herralle valmistettua kansaa.`"
Luuk 1: 13 - 17

"Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamista varten, todistamaan valosta, että kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Hän ei ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta. Tosi valo, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan."
Joh 1:6-9

Maria, Jeesuksen äiti, ja Elisabet, Johanneksen äiti, kohtaavat toisensa molempien odottaessa poikiaan.

"Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, lapsi hypähti hänen kohdussaan, ja Elisabet tuli täytetyksi Pyhällä Hengellä. Hän puhkesi puhumaan kovalla äänellä: `Kun tervehdyksesi ääni tuli korviini, lapsi hypähti ilosta kohdussani.`"
Luuk 1: 41, 44

Kun Johannes oli syntynyt, ja hän sai nimen enkelin käskyn mukaan, Raamattu kertoo: "Kaikille heidän ympärillään asuville tuli pelko, ja koko Juudean vuorimaassa puhuttiin näistä tapahtumista. Kaikki niistä kuulleet panivat ne mieleensä ja sanoivat: `Mikähän tästä lapsesta tulee?` Sillä Herran käsi oli hänen kanssaan." Luuk 1: 65, 66

Kun Sakarja tuli täytetyksi Pyhällä Hengellä lapsen syntymän jälkeen, hän profetoi Johanneksesta: "`Sinua, lapsi, on kutsuttava Korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen teitään, antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksiantamuksessa.`" Luuk 1: 76, 77

Kerrotaan lisäksi, että "Lapsi kasvoi ja vahvistui Hengessä. Hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hänen oli määrä astua Israelin eteen." Luuk 1: 80

Johanneksen toiminnasta Raamattu kertoo mm.: "Siihen aikaan Johannes Kastaja tuli ja saarnasi Juudean erämaassa: `Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.` Häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana: `Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.` Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö. Hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, Juudean joka puolelta ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä. Hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.`" Matt 3 luvusta

Mm. Johanneksen evankeliumista voimme lukea kuinka Johannes kastoi myös Jeesuksen (Joh 1:29).

Johanneksella oli opetuslapsia kuten Jeesuksellakin, ja nämä olivat huolissaan kun ihmiset alkoivat virrata Jeesuksen luo eivätkä seuranneet Johannesta. Johannes käyttää pitkän puheenvuoron: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle sitä anneta hänelle taivaasta. Te itse olette todistajani että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minut on lähetetty hänen edellään. Mies, jolla on morsian, on sulhanen. Sulhasen ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti sulhasen äänestä. Tämä minun iloni on tullut täydelliseksi.

Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hän, joka tulee ylhäältä, on yli kaikkien. Maasta syntyisin oleva on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu. Taivaasta tuleva on yli kaikkien. Hän todistaa siitä, mitä on nähnyt ja kuullut, mutta hänen todistustaan ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, vahvistaa sinetillä, että Jumala on luotettava. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja. Jumala ei näet anna Henkeä määrämitalla.

Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaiken hänen valtaansa. Poikaan uskovalla on ikuinen elämä. Mutta se, joka ei usko ja ole kuuliainen Pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään."
Joh 3:27 loppuun.

Johannes joutui vankilaan, koska hän uskalsi nuhdella Herodesta tämän otettua veljensä vaimon itselleen (Luuk 3: 19).

Jeesus lähetti Johannekselle terveisiä vankilaan, kun tämä alkoi epäillä onko Jeesus se jota on odotettu. Jeesus sanoi mm. : "Tämä (Johannes) on se josta on kirjoitettu: `Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, ja hän valmistaa sinulle tien.`"

Kun Johannes oli tehtävänsä tehnyt, hänen päivänsä päättyivät mestauspölkylle (Matt 14: 1-12). Jeesuksesta kerrotaan, että kun hän kuuli Johanneksen kuolemasta, hän lähti veneellä autioon paikkaan yksinäisyyteen (Matt 14: 13). Mitähän Jeesus mahtoi miettiä? Ainakin Hän suri ystäväänsä.

Mitä Johannes Kastajan elämä opettaa meille? Jotakin se kertoo Johanneksen uskollisuudesta ja nöyryydestä. Jumala oli valinnut hänet tiettyyn tehtävään, ja hän suoritti sen loppuun asti. Johanneksen aikansa tuli täyteen, ja Jumala korjasi hänet tykönsä. Herodes kumppaneineen toteutti Jumalan suunnitelman. Miten siis on heidän tuomionsa? Joku voi kuvitella, että kun se kerran oli Jumalan suunnitelma, ei ketään tuomita sen toteuttamisesta. Kuitenkin raamattu opettaa, että kukin joutuu tuomiolle teoistaan, olkoonkin, että Jumalan suunnitelma toteutuu samalla. Esim. 1 Sam 26:9-11 sekä 2 Sam 1: 14-16.

Herra antakoon meille itse kullekin kuuliaisuutta hoitaa ne leiviskät mitkä meille on annettu. Kaikki tarvittava annetaan meille, että suoriudumme siitä mitä meille on tehtäväksi uskottu.

"Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun."
Ilm 2: 10